تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Will Barnet❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1911 - 2012❖    تکنیک:    Oil On Can

ONNOC7J
چند تصویر I

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Will Barnet
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1911 - 2012
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     158.12 × 122.24 cm
❖    تاریخ:    1959
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase)
❖    شماره اثر:    2015.19.89
❖    مجموعه:     Will Barnet
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل