تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    William Morris Hunt❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1824 - 1879❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
بچه دیر شده

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    William Morris Hunt
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1824 - 1879
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     137.16 × 97.79 cm
❖    تاریخ:    1857
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase Through The Gifts Of William Wilson Corcoran)
❖    شماره اثر:    2015.19.172
❖    مجموعه:     William Morris Hunt
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل