تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    George Inness❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1825 - 1894❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
چشم انداز

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    George Inness
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1825 - 1894
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     46.04 × 66.04 cm
❖    تاریخ:    C. 1852
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of William Wilson Corcoran)
❖    شماره اثر:    2014136109
❖    مجموعه:     George Inness
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل