تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Arthur Beecher Carles❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1882 - 1952❖    تکنیک:   

ONNOC7J
بدون عنوان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Arthur Beecher Carles
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1882 - 1952
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     131.45 × 104.14 cm
❖    تاریخ:    C. 1927
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase Through The Gift Of The Honorable Francis Biddle)
❖    شماره اثر:    2015.19.179
❖    مجموعه:     Arthur Beecher Carles
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل