تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Loren Maciver❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1909 - 1998❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
خیابان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Loren Maciver
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1909 - 1998
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     62.87 × 205.74 cm
❖    تاریخ:    1956
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase, William A. Clark Fund)
❖    شماره اثر:    2015.19.82
❖    مجموعه:     Loren Maciver
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل