تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Arthur B. Davies❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1862 - 1928❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
مادر بزرگ

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Arthur B. Davies
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1862 - 1928
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     102.24 × 66.68 cm
❖    تاریخ:    C. 1913
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Bequest Of Lizzie P. Bliss)
❖    شماره اثر:    2015.19.54
❖    مجموعه:     Arthur B. Davies
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل