تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Hale Woodruff❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1900 - 1980❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
چشم انداز

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Hale Woodruff
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1900 - 1980
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76.5 × 91.5 cm
❖    تاریخ:    1936
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (The Evans-Tibbs Collection, Gift Of Thurlow Evans Tibbs, Jr.)
❖    شماره اثر:    2014136160
❖    مجموعه:     Hale Woodruff
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل