تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Alma Thomas❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1891 - 1978❖    تکنیک:    Acrylic On

ONNOC7J
درام پاییزی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Alma Thomas
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1891 - 1978
❖    تکنیک:    Acrylic On Canvas
❖    ابعاد اثر:     60.96 × 76.2 cm
❖    تاریخ:    C. 1969
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (The Evans-Tibbs Collection, Gift Of Thurlow Evans Tibbs, Jr.)
❖    شماره اثر:    2015.19.211
❖    مجموعه:     Alma Thomas
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل