تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Henry Ossawa Tanner❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1859 - 1937❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
چوپان خوب

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Henry Ossawa Tanner
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1859 - 1937
❖    تکنیک:    Oil On Canvas On Particle Board
❖    ابعاد اثر:     60.33 × 48.26 cm
❖    تاریخ:    C. 1918
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (The Evans-Tibbs Collection, Gift Of Thurlow Evans Tibbs, Jr.)
❖    شماره اثر:    2014136159
❖    مجموعه:     Henry Ossawa Tanner
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل