تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Hughie Lee-Smith❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1915 - 1999❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
انعکاس

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Hughie Lee-Smith
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1915 - 1999
❖    تکنیک:    Oil On Particle Board
❖    ابعاد اثر:     60.96 × 91.44 cm
❖    تاریخ:    1957
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (The Evans-Tibbs Collection, Gift Of Thurlow Evans Tibbs, Jr.)
❖    شماره اثر:    2015.19.207
❖    مجموعه:     Hughie Lee-Smith
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل