تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Francesco Guardi❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1712 - 1793❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
سانتا ماریا دلا سلام

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Francesco Guardi
❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1712 - 1793
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     32.39 × 52.71 cm
❖    تاریخ:    C. 1770
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2015.19.29
❖    مجموعه:     Francesco Guardi
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل