تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Edmund Tarbell❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1862 - 1938❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
ژوزفین بافندگی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Edmund Tarbell
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1862 - 1938
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     66.68 × 51.44 cm
❖    تاریخ:    1916
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Bequest Of George M. Oyster, Jr.)
❖    شماره اثر:    2014136.18
❖    مجموعه:     Edmund Tarbell
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل