تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Alphonse De Neuville❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1835 - 1885❖    تکنیک:    Gou

ONNOC7J
پرچم آتش بس

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Alphonse De Neuville
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1835 - 1885
❖    تکنیک:    Gouache On Canvas
❖    ابعاد اثر:     65.41 × 91.12 cm
❖    تاریخ:    1884
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2015.19.40
❖    مجموعه:     Alphonse De Neuville
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل