تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thomas Downing❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1928 - 1985❖    تکنیک:    Acrylic

ONNOC7J
حلقه سه

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Thomas Downing
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1928 - 1985
❖    تکنیک:    Acrylic On Canvas
❖    ابعاد اثر:     273.69 × 277.81 cm
❖    تاریخ:    1969
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Vincent Melzac)
❖    شماره اثر:    2015.19.131
❖    مجموعه:     Thomas Downing
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل