تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Robert Indiana❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1928 - 2018❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
عیسی نجات می دهد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Robert Indiana
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1928 - 2018
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     151.77 cm
❖    تاریخ:    1972
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Lowell B. Nesbitt In Memory Of Mildred C. Nesbitt)
❖    شماره اثر:    2015.19.149
❖    مجموعه:     Robert Indiana
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل