تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Morris Louis❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1912 - 1962❖    تکنیک:    Oil On Ca

ONNOC7J
خانه ماکسین

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Morris Louis
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1912 - 1962
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     74.93 × 62.23 cm
❖    تاریخ:    1939-1940
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Mrs. Martin Codel Through The Friends Of The Corcoran)
❖    شماره اثر:    2015.19.151
❖    مجموعه:     Morris Louis
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل