تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Eugène Delacroix❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1798 - 1863❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
ببر و مار

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Eugène Delacroix
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1798 - 1863
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     33.02 × 41.28 cm
❖    تاریخ:    1862
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014136.3
❖    مجموعه:     Eugène Delacroix
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل