تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thomas Doughty❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1791 - 1856❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
نمای هادسون در پاییز

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Thomas Doughty
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1791 - 1856
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     86.68 × 122.56 cm
❖    تاریخ:    1850
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of William Wilson Corcoran)
❖    شماره اثر:    2015.19.113
❖    مجموعه:     Thomas Doughty
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل