تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Aert Van Der Neer❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1603/1604 - 1677❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
زمستان در هلند: صحنه اسکیت

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 49

❖    هنرمند/دوره:    Aert Van Der Neer
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1603/1604 - 1677
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     55 × 70.8 cm
❖    تاریخ:    1645
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014136,37
❖    مجموعه:     Aert Van Der Neer
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل