تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jasper Francis Cropsey❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1823 - 1900❖    تکنیک:   

ONNOC7J
نمایی از کوه واشنگتن

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jasper Francis Cropsey
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1823 - 1900
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:   
❖    تاریخ:    1881
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Mr. & Mrs. John C. Newington)
❖    شماره اثر:    2015.19.157
❖    مجموعه:     Jasper Francis Cropsey
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل