تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Eastman Johnson❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1824 - 1906❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
توالت

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Eastman Johnson
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1824 - 1906
❖    تکنیک:    Oil On Paper Board
❖    ابعاد اثر:     66.5 × 56.2 cm
❖    تاریخ:    1873
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Captain A. S. Hickey, Usn (Ret.), In Memory Of His Wife, Caryl Crawford Hickey)
❖    شماره اثر:    2015.19.85
❖    مجموعه:     Eastman Johnson
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل