تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Charles Bird King❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1785 - 1862❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
هنری کلی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Charles Bird King
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1785 - 1862
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     91.76 × 71.44 cm
❖    تاریخ:    1821
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase, Gallery Fund)
❖    شماره اثر:    2015.19.118
❖    مجموعه:     Charles Bird King
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل