تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jean-Charles Cazin❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1841 - 1901❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
خانه در کنار دریا

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jean-Charles Cazin
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1841 - 1901
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     65.41 × 81.92 cm
❖    تاریخ:    After 1876
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014136.23
❖    مجموعه:     Jean-Charles Cazin
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل