تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Robert Colescott❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1925 - 2009❖    تکنیک:    Acryl

ONNOC7J
کلاغ در مزرعه گندم

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Robert Colescott
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1925 - 2009
❖    تکنیک:    Acrylic On Canvas
❖    ابعاد اثر:     213.36 × 182.88 cm
❖    تاریخ:    1981
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of The Women'S Committee Of The Corcoran Gallery Of Art)
❖    شماره اثر:    2014136152
❖    مجموعه:     Robert Colescott
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل