تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Andrea Di Bartolo❖    هنرمندان/سازندگان:     Sienese, Activefrom 1389 - Died 1428❖    تکنیک: &n

ONNOC7J
ارائه باکره در معبد

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 03

❖    هنرمند/دوره:    Andrea Di Bartolo
❖    هنرمندان/سازندگان:     Sienese, Activefrom 1389 - Died 1428
❖    تکنیک:    Tempera On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     44 × 32.3 cm
❖    تاریخ:    C. 1400/1405
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.41
❖    مجموعه:     Andrea Di Bartolo
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل