تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Grafton Tyler Brown❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1841 - 1918❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
ماموریت کارمل، مونتری، کالیفرنیا

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Grafton Tyler Brown
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1841 - 1918
❖    تکنیک:    Oil On Canvas Board
❖    ابعاد اثر:     30.48 × 35.56 cm
❖    تاریخ:    1886
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (The Evans-Tibbs Collection, Gift Of Thurlow Evans Tibbs, Jr.)
❖    شماره اثر:    2015.19.205
❖    مجموعه:     Grafton Tyler Brown
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل