تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Daniel Garber❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1880 - 1958❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
الیکات سیتی، بعد از ظهر

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Daniel Garber
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1880 - 1958
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     142.24 × 132.08 cm
❖    تاریخ:    1940
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Bequest Of Esther G. Garber)
❖    شماره اثر:    2015.19.203
❖    مجموعه:     Daniel Garber
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل