تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Ed Mcgowin❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1938❖    تکنیک:    Oil On Plasti

ONNOC7J
بدون عنوان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Ed Mcgowin
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born 1938
❖    تکنیک:    Oil On Plastic And Masonite
❖    ابعاد اثر:     121.29 × 128.27 × 6.99 cm
❖    تاریخ:    1963
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Anonymous Gift Through Pyramid Gallery)
❖    شماره اثر:    2015.19.148
❖    مجموعه:     Ed Mcgowin
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل