تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John F. Francis❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1808 - 1886❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
هلو، گلابی و انگور

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John F. Francis
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1808 - 1886
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     51.44 × 61.6 cm
❖    تاریخ:    1850
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase Through The Works Of Art Fund And The Gift Of James Parmelee)
❖    شماره اثر:    2014136.89
❖    مجموعه:     John F. Francis
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل