تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Charles Loring Elliott❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1812 - 1868❖    تکنیک:   

ONNOC7J
ویلیام کالن برایانت

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Charles Loring Elliott
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1812 - 1868
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     61.6 × 51.12 cm
❖    تاریخ:    C. 1854
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Bequest Of James C. Mcguire)
❖    شماره اثر:    2015.19.120
❖    مجموعه:     Charles Loring Elliott
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل