تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Eastman Johnson❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1824 - 1906❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
حیوانات خانگی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Eastman Johnson
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1824 - 1906
❖    تکنیک:    Oil On Academy Boardtransferred To Hardboard
❖    ابعاد اثر:     63.5 × 73.03 cm
❖    تاریخ:    1856
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of William Wilson Corcoran)
❖    شماره اثر:    2014136110
❖    مجموعه:     Eastman Johnson
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل