تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John Frederick Kensett❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1816 - 1872❖    تکنیک:   

ONNOC7J
بعد از ظهر پاییز در دریاچه جورج

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John Frederick Kensett
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1816 - 1872
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     123.83 × 184.15 cm
❖    تاریخ:    1864
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase, Gallery Fund)
❖    شماره اثر:    2014136116
❖    مجموعه:     John Frederick Kensett
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل