تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    David Park❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1911 - 1960❖    تکنیک:    Oil On Canv

ONNOC7J
پرتره ریچارد دیبنکورن

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    David Park
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1911 - 1960
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     50.8 × 45.72 cm
❖    تاریخ:    1958
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Lydia Park Moore, Wife Of The Artist)
❖    شماره اثر:    2015.19.138
❖    مجموعه:     David Park
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل