تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Gene Davis❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1920 - 1985❖    تکنیک:    Acrylic On

ONNOC7J
سرنیزه صورتی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Gene Davis
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1920 - 1985
❖    تکنیک:    Acrylic On Canvas
❖    ابعاد اثر:     478.79 × 45.72 cm
❖    تاریخ:    1968
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of The Artist)
❖    شماره اثر:    2014136122
❖    مجموعه:     Gene Davis
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل