تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Raphael Soyer❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Russia, 1899 - 1987❖    تکنیک:  &n

ONNOC7J
یک اتاق انتظار ایستگاه راه آهن

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Raphael Soyer
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Russia, 1899 - 1987
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     87 × 114.94 cm
❖    تاریخ:    C. 1940
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase, William A. Clark Fund)
❖    شماره اثر:    2015.19.69
❖    مجموعه:     Raphael Soyer
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل