تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    George Biddle❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1885 - 1973❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
یوغ گاو

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    George Biddle
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1885 - 1973
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     39.05 × 49.53 cm
❖    تاریخ:    1932
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Katherine Garrison Biddle)
❖    شماره اثر:    2016.22.15
❖    مجموعه:     George Biddle
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل