تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Edward Willis Redfield❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1869 - 1965❖    تکنیک:   

ONNOC7J
مشرف به دره

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Edward Willis Redfield
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1869 - 1965
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     96.52 × 127.64 cm
❖    تاریخ:    C. 1919
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Bequest Of George M. Oyster, Jr.)
❖    شماره اثر:    2015.19.16
❖    مجموعه:     Edward Willis Redfield
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل