تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Kenneth Young❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1933 - 2017❖    تکنیک:    Acrylic

ONNOC7J
رقص قرمز

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Kenneth Young
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1933 - 2017
❖    تکنیک:    Acrylic On Canvas
❖    ابعاد اثر:     214.63 × 170.18 cm
❖    تاریخ:    1969
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of The Artist)
❖    شماره اثر:    2015.19.134
❖    مجموعه:     Kenneth Young
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل