تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Louis Maurer❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Germany, 1832 - 1932❖    تکنیک:  &n

ONNOC7J
طبیعت بی جان، "Trilby"

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Louis Maurer
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Germany, 1832 - 1932
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     48.26 × 71.12 cm
❖    تاریخ:    C. 1895
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Museum Purchase, Anna E. Clark Fund)
❖    شماره اثر:    2014136.81
❖    مجموعه:     Louis Maurer
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل