تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thomas Sully❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born England, 1783 - 1872❖    تکنیک:  &n

ONNOC7J
سلف پرتره

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Thomas Sully
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born England, 1783 - 1872
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76.84 × 63.98 cm
❖    تاریخ:    1850
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of William Wilson Corcoran)
❖    شماره اثر:    2015.19.112
❖    مجموعه:     Thomas Sully
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل