تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Milton Avery❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1885 - 1965❖    تکنیک:    Oil On Ca

ONNOC7J
تیرکا

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Milton Avery
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1885 - 1965
❖    تکنیک:    Oil On Canvas Board
❖    ابعاد اثر:     55.88 × 71.12 cm
❖    تاریخ:    1961
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of John Henry Berne)
❖    شماره اثر:    2015.19.103
❖    مجموعه:     Milton Avery
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل