تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John George Brown❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born England, 1831 - 1913❖    تکنیک: &nb

ONNOC7J
آلگرو

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John George Brown
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born England, 1831 - 1913
❖    تکنیک:    Oil On Academy Board
❖    ابعاد اثر:     16.83 × 14.61 cm
❖    تاریخ:    1864
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of William Wilson Corcoran)
❖    شماره اثر:    2015.19.114
❖    مجموعه:     John George Brown
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل