تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Julian Alden Weir❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1852 - 1919❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
تار عنکبوت

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Julian Alden Weir
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1852 - 1919
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     60.8 × 84.77 cm
❖    تاریخ:    C. 1908
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Bequest Of George M. Oyster, Jr.)
❖    شماره اثر:    2015.19.14
❖    مجموعه:     Julian Alden Weir
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل