تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت جروم در یک منظره❖     هنرمند: بونو دا فرارا❖     تاریخجه:  فعال بین سالها

ONNOC7J
سنت جروم در یک منظره

درخواست تامین


بونو خود را شاگرد پیسانلو توصیف کرد. او به عنوان هنرمندی که در اسناد ذکر شده در سال‌های 1442 و 1461 در سینا و در سال 1450 در فرارا کار می‌کرده است.

❖     عنوان: سنت جروم در یک منظره
❖     هنرمند: بونو دا فرارا
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1442 - 1461
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1440
❖     تکنیک:  تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  52 در 38 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1867
❖     شماره ثبت:  NG771
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر چارلز لاک ایستلیک الیزابت ریگبی، لیدی ایست لیک

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل