تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک مرد جوان❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی❖     تاریخجه اثر:  احتمالا

ONNOC7J
پرتره یک مرد جوان

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره یک مرد جوان
❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1475-1500
❖     تکنیک:  تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  56 در 37 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1889
❖     شماره ثبت:  NG1299
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل