تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: طبیعت بی جان با خرچنگ❖     هنرمند: ویلم کلاسز هدا❖     تاریخجه: 1594 - 1680❖&

ONNOC7J
طبیعت بی جان با خرچنگ

درخواست تامین


ویلم کلاسز هدا در هارلم زندگی و کار می کرد. او نقاش طبیعت بی جان و یکی از مبتکران به اصطلاح تونال یا تک رنگ، طبیعت بی جان هلندی بود.

❖     عنوان: طبیعت بی جان با خرچنگ
❖     هنرمند: ویلم کلاسز هدا
❖     تاریخجه: 1594 - 1680
❖     تاریخجه اثر:  1650-9
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  114 در 103 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط فردریک جان نتلفولد، 1947
❖     شماره ثبت:  NG5787
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل