تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک با سنت جان باپتیست❖     هنرمند: والریو کاستلو❖     تاریخجه: 1624

ONNOC7J
باکره و کودک با سنت جان باپتیست

درخواست تامین


کاستلو در جنوا و پسر یک نقاش به دنیا آمد. پس از آموزش در شهر زادگاهش، احتمالاً در نیمه اول دهه 1640 به میلان و پارما سفر کرد. نقاشی‌های او از این دوره منعکس‌کننده تأثیر کورجو و پارمیجانینو است. او بقیه زندگی کوتاه خود را در جنوا گذراند، جایی که او به ویژه کارهای ون دایک را که بسیاری از نقاشی‌های او در شهر دیده می‌شد تحسین کرد. کاستلو تعدادی نقاشی دیواری در کاخ ها و کلیساهای جنوا کشید اما موفقیت او با مرگ زودهنگامش در سال 1659 کوتاه شد.

❖     عنوان: باکره و کودک با سنت جان باپتیست
❖     هنرمند: والریو کاستلو
❖     تاریخجه: 1624 - 1659
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1650
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  99 در 73.9 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط متولیان صندوق خیریه سر دنیس ماهون از طریق صندوق هنر، 2013
❖     شماره ثبت:  NG6625
❖     مکان نمایش:  سالن 32
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل