تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: گروهی از شبه نظامیان آمستردام❖     هنرمند: هلندی❖     تاریخجه اثر:  قرن 19❖&n

ONNOC7J
گروهی از شبه نظامیان آمستردام

درخواست تامین


❖     عنوان: گروهی از شبه نظامیان آمستردام
❖     هنرمند: هلندی
❖     تاریخجه اثر:  قرن 19
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  75.2 در 133 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خرید، 1891
❖     شماره ثبت:  NG1343
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل