تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: جسی تری❖     هنرمند: احتمالا توسط Girolamo Genga❖     تاریخجه: 1476 - 1551❖&n

ONNOC7J
جسی تری

درخواست تامین


جنگا زیر نظر سیگنورلی و پروجینو آموزش دید و از همکاران رافائل و تیموتئو ویتی بود. او عمدتاً در زادگاهش اوربینو و مارش‌ها و همچنین در فلورانس، سیه‌نا، رم و مانتوا کار می‌کرد. او اگرچه عمدتاً به عنوان یک نقاش فعال بود، اما در اواخر عمر خود به عنوان معمار نیز کار کرد.

❖     عنوان: جسی تری
❖     هنرمند: احتمالا توسط Girolamo Genga
❖     تاریخجه: 1476 - 1551
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1535
❖     تکنیک:  صمغ یا سفیده تخم مرغ؟ روی کاغذ پوست یا کاغذ
❖     ابعاد:  22.2 در 14 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت لایارد، 1916
❖     شماره ثبت:  NG3119
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر آستن هنری لایارد
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل