تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: دهقانی نشسته سیگار می کشد❖     هنرمند: آرنت دیپرام❖     تاریخجه: 1622 - 1670❖

ONNOC7J
دهقانی نشسته سیگار می کشد

درخواست تامین


او در روتردام متولد شد و در آنجا زندگی و کار کرد. او نقاش صحنه هایی از زندگی دهقانی بود.

❖     عنوان: دهقانی نشسته سیگار می کشد
❖     هنرمند: آرنت دیپرام
❖     تاریخجه: 1622 - 1670
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1650
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  28.5 در 23 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط دکتر جی. سیمور مینارد از طریق صندوق هنر، 1920
❖     شماره ثبت:  NG3534
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل